Anna Karenina

ProjectsAnna Karenina

Cast & Crew

Stage director - Eugene Lavrenchuk
Set and costume designer - Yefim Ruah
Lighting design - Natalya Gara
Producer - Svetlana Bunakova

Cast: Andrew Kuzichkin, Marina Dusmetova, Olga Reikh, Oleg Strelets, Denis Svetlov, Vladimir Butakov, Olga Nikitina, Anna Abramenko, Galina Kuka, Marina Filonenko, Olga Ryabova, Igor Savinykh, Yuriy Koptyayev, Vasiliy Vorotov, Vera Stepanchenko, Andrey Burdak, Yevgeniy Artamonov, Nikita Timoshenko, Irina Vorobyova.

RELATED...

La Traviata

Opera by G.Verdi. Hrynyvetska/Lavrenchuk/Ruah/Regrut/Gara, Odesa National Opera

Maria Stuarda

Donizetti/Słowacki/Lavrenchuk/Ruah

Richard Strauss. The Last Romantic

Samoila/Lavrenchuk/Anisenko/Sklyarenko, Odesa National Opera

Tango

Dramatic performance based on Sł.Mrożek. Lavrenchuk/Ruah

Lavrenchuk's "La Traviata" became the winner of the most prestigious awards in Ukraine.