Richard Strauss. The Last Romantic

ProjectsRichard Strauss. The Last Romantic

Cast & Crew

Conductor - Alexandru Samoila
Stage director - Eugene Lavrenchuk
Set designer - Igor Anisenko
Costume designer - Eugene Lavrenchuk
Choreographer - Oleksiy Sklyarenko

Odesa National Opera House

Victor Shevchenko. Der Rosenkavalier
Taisiya Shafranska, Nadiya Sychuk. Der Rosenkavalier
Der Rosenkavalier

RELATED...

Anna Karenina

Dramatic performance based on Leo Tolstoy's poem. Lavrenchuk/Ruah/Gara

La Traviata

Opera by G.Verdi. Hrynyvetska/Lavrenchuk/Ruah/Regrut/Gara, Odesa National Opera

Maria Stuarda

Donizetti/Słowacki/Lavrenchuk/Ruah

Tango

Dramatic performance based on Sł.Mrożek. Lavrenchuk/Ruah

OperaVision. "Golden Crown" by Lyatoshynsky

Stage Director a piece of the opera performed by Teatr Wielki - Opera Narodowa
No items found.